Garantiobligationer 2011

Tyske Aktier II 2011-2015

Garantiobligationen henvender sig iflg. prospektet til forsigtige investorer.

Produktet er iflg. prospektet en aktieindexeret obligation. Obligationen, som er en garantiobligation, indfries efter 4 år til DKK 100 kroner, hvis der har været et negativt afkast på en kurv af 12 tyske aktier[1], og mere end DKK 100 hvis der har været et positivt afkast. Helt præcist det samme som de 12 aktiers procentuelle udvikling, dog maks. 200%. Produktet er på mange måder ret kompliceret, da eventuelle købere må vurdere værdien af det forsikringselement, der er i produktet i form af en garanti på DKK 100. Det kan virke uoverskueligt.

Garantiobligationen koster DKK 110. Man kan også sige, at de DKK 10 man betaler over indløsningssummen er prisen for at få minimum DKK 100 efter 4½ år, uanset de 12 aktiers udvikling. Fig 1 viser de sidste 20 års kursudvikling på tyske aktier – det såkaldte DAX index (der er tale om årlige gennemsnitskurser).

DAX index 1991-2010

Hvis man undersøger hvor meget obligationen ville have givet, havde den været udstedt hvert år i en periode fra 1991-2007, skal man se på historiske aktiekurser. I det følgende (tabel 1) vises udfaldet af garantiobligationen hvis den havde været koblet op på DAX indexet, og ikke de 12 aktier udvalgt ifm. udstedelsen af garantiobligationen, som så alligevel udgør 54.5% af DAX indexet. De to sidste kolonner viser hvordan to alternative investeringer ville have forløbet.

Tyske Aktier II 2011-2015 sammenlignet med investeringer i aktier og obligationer
Note: *1 F.eks. en index ETF, der udbetaler udbytte; *2 55/55 til hhv. en index ETF i DAX indexet og en 5 årig tysk statsobligation.

Tabellen viser at obligationens afkast var positivt for køber ift. DAX indexet hvis den blev købt fra 1998 til 2001, men uattraktiv ift. et sammenligneligt index alle de følgende 12 perioder. I gennemsnit, hvis de foregående 20 år ligger til grund for beregningen af fremtidigt afkast[2], mister man omkring DKK 12 såfremt man investerer i Tyske Aktier II 2011-2015 ift. hvis man bare investerede i DAX-indexet.

Men da det at investere 100% i aktier er noget risikabelt, skulle det også, i gennemsnit, give et bedre afkast.

Hvis man istedet kigger på den sidste kolonner, der repræsenterer en 50/50 aktie/obligation investering, får man at garantiobligationen faktisk giver et bedre afkast.

Se i øvrigt fodnote [3].

Ulemper

Ulempen ved dette produkt er, at man har udsigt til et tab på omtrent, og noget groft, DKK 10,- over en 4-årig periode, såfremt at aktiemarkedet opfører sig som det hidtil har gjort, hvis man ellers har nerver til at investere alt i aktier. En anden ulempe er, at udstederen af garantien kan gå nedenom og hjem.

Fordele

Fordele ved produktet er den forsikring man får mod store kursfald. Ligeledes kan en almindelig 50/50 investering i aktier og obligationer vise sig at performe dårligere end garantiobligationen.

Alt andet lige, hvis den underliggende obligation i produktet Tyske Aktier II 2011-2015 holder, er garantiobligationen en ”garanti” mod kursfald på det tyske aktiemarked med en god mulighed for gevinst. Som det ses af det skraverede område, kan Tyske Aktier II godt ske at være fordelagtig ift. f.eks. en 50-50 investering i tyske aktier og tyske statsobligationer.

Alternativer

Et naturligt alternativ ville være en fornuftig vægtning mellem aktier og obligationer. F.eks. 50% tyske statsobligationer over 4-5 år, der giver en rente på omkring 1.39% (August, 2011) og 50% i hele indexet i form af en indexeret ETF. Så fås en investering med en lav standardafvigelse på afkastene, der dog giver mindre en garantiobligationen. Ikke desto mindre vil enhver investering med mere end 56% af de DKK 110 i aktier, altså mere end DKK 61 af de DKK 110 i aktier, og resten i tyske statsobligationer, give et bedre afkast en garantiobligationen.

Konklusion

Som privat investor må man gøre sig nogle grove overslagsberegninger, som skitseret i tabel 1, inden man kaster sig ud i en investering i en garantiobligation. Overslagsberegninger indikerer, at denne garantiobligation ikke bare affejes som dårlig, men at den kan indgå som en del af en almindelig portefølje.

Fodnoter

[1] Volkswagen, Adidas, Metro, E.ON, Deutsche Telekom, Siemens, Thyssenkrupp, SAP, BASF, Henkel, Bayer, Merck

[2] Det skal man selvfølgelig altid passe på med. Tidligere aktiekurser kan ikke forudsige fremtidige aktiekurser.

[3] En præcis beregning indebærer, at man midler over mange datoer, og ikke kun bruger et gennemsnit af hele  året.

Fjernøsten 2015

Det seneste skud på stammen af strukturerede produkter, Fjernøsten 2015, er et spændende produkt, der tillader eksponering mod de fjernøstlige aktiemarkeder.

De fem lande der indgår i dette produkt er: Kina, Taiwan, Sydkorea, Thailand & Malaysia. Det er også det der indtil valutakrisen i 90’erne blev kaldt de asiatiske tigerøkonomier.

Følgende data er hentet og bearbejdet fra Federal Reserve og viser hvor mange hhv. kinesiske yuan, sydkoreanske won, taiwanesiske dollars, thailandske baht’s og malaysiske ringgit’s , der skal til for at købe en krone. Læg mærke til at de sydkoreanske won er på den anden y-akse.

Tallene er gennemsnitsdata for hver måned i perioden fra januar 1991 til og med august 2011.

Valutakurser for de lande der indgår i garantiobligationen Fjernøsten 2015

Produktet ift. valutakurser/aktiekurser

Det er vigtigt at bemærke, at produktet ikke forholder sig valutakursen men aktiekurserne i de pågældende lande. Det betyder, at afkastet på garantiobligtionen forholder sig til hvordan de pågældende landes aktieindex udvikler sig.

Den Jyske Andelskasse |Andelskassen| er en af de banker, der sælger flest garantiobligationer i Danmark. På deres hjemmeside kan man downloade en brochure hvor det står beskrevet, at skulle de fem index forøges med 40% i den 5-årige periode, bliver de 110 kroner forvandlet til 140 kroner, dvs. obligationen med værdien 100, købt for 110, indfries til 140.

Omkostninger

Minimum ÅOP er 1.36%. Afhængig af deltagelsesgraden kan omkostningerne være højere eller lavere.

Med en inflationsrate på 2%, har 110 kroner idag en værdi på 121,44 om fem år. Man er sikret at få 100 kroner retur hvis garantien holder, hvilket er et tab på 21,44%.

Alternativer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× seven = 35

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>