Strukturerede obligationer 2013

Selvom garantiobligation.dk på det kraftigste advarer mod køb af garantiobligationer bringer vi alligevel links til produkter på markedet.

Vækst Valuta 2016: Læs mere her
Nordiske aktier II 2014: Det er naturligvis meget bedre at købe indeksbaserede investeringsforeninger i de nordiske markedet suppleret med statsobligationer. Du kan dog læs mere om produktet her
SEB Europa Eksport 2018: Med dette produkt kan du mod et meget højt gebyr få nogle bankfolk til at udvælge 15 aktier for dig og få nogle obligationer med i købet. Læs mere om det strukturerede produkt her
Amerikanske Aktier 2013: Også med dette produkt er der mulighed for, mod erlæggelse af et årligt meget højt gebyr, at sammensætte en portefølje af 15 amerikanske aktier kombineret en obligation. Videoen nedenfor præsenterer produktet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 2 = three

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>